Privacy

Privacybeleid

Van Alphen schoenen CV, gevestigd aan de Rembrandtstraat 25-27, 2671 GC te Naaldwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.vanalphenschoenen.com/info/openingstijden
Alex van Alphen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Alphen schoenen. Hij is te bereiken via info@vanalphenschoenen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Alphen schoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen of omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor ons bonus spaarsysteem (klantenbestand). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken in onze webshop;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld via welke zoekmachine u op onze website terecht bent gekomen);
- Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanalphenschoenen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Alphen schoenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Het verzenden van onze nieuwsbrief, indien u hiervoor bent ingeschreven;
- Het bijhouden van uw aankopen bij Van Alphen schoenen, indien u zich heeft aangemeld voor het bonus spaarsysteem (klantenbestand);
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Het afleveren van goederen en diensten (denk bijvoorbeeld aan de webshop);
- Van Alphen schoenen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Alphen schoenen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Alphen schoenen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Alphen schoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Cookies: Hiervoor verwijzen wij u graag verder te lezen in deze privacy policy
NAW gegevens: Maximaal 7 jaar i.v.m. bewaarplicht belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Alphen schoenen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, te weten EasyPos (klantenbestand/ bonus spaarsysteem) en La Posta (e-mailprogramma), hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Alphen schoenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Alphen schoenen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Alphen schoenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kan Google u relevante advertenties aanbieden op partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten?
Google http://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke zoekopdrachten geen resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten kunnen verbeteren. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst?
Deze cookies worden door Van Alphen schoenen geplaatst ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Meer weten?
Google http://www.google.com/policies/privacy/

Easypos

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Deze cookies zorgen er voor onze webwinkel optimaal functioneert. Deze cookies worden maximaal 1 dag bewaard.

Door wie geplaatst?
Deze cookies worden door Van Alphen schoenen geplaatst voor het gebruik van Easypos

Met wie gedeeld?
We delen uw informatie met enkel de postbezorger

Meer weten?
Lees deze privacy Policy grondig door

Social media-buttons

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Wilt u een pagina of vacature van Van Alphen schoenen delen via Facebook, Twitter, LinkedIn of GooglePlus? Dan kunt u dat doen door op de betreffende social media-button te klikken. Als u klikt op één van de buttons wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies.

Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies via uw browser
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst SearchUser u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Alphen schoenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanalphenschoenen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Alphen schoenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Alphen schoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanalphenschoenen.com